जय रोहिदास , आम्ही आहोत चर्मकार मंगलाष्टक,कॉम .!! चांभार समाजातील एक अग्रगण्य विवाह संस्था.     

Latest Members


Pooja
Profile ID : 00299
HSC


Swati
Profile ID : 00213
Master's degree


Varsha
Profile ID : CM00013
Master's degree


Sayali
Profile ID : 00346
BSC


Manish
Profile ID : 00094
Bachelor's degree


Nikhil
Profile ID : 00297
Bachelor's degree


Punam
Profile ID : 00252
Master's degree


Rupesh
Profile ID : 00117
Bachelor of Education (BEd)


Sonali
Profile ID : CM00772
Bachelor Of Engineering


Yamini
Profile ID : 00235
Bachelor Of Engineering


Dakshata
Profile ID : 00278
BACHELOR OF HOMEOPATHIC MEDICINE & SURGERY [BHMS]


Govind
Profile ID : 00203
Master's degree


Deepak
Profile ID : CM00011
Diploma in Civil Engineering


Priya
Profile ID : 00330
Master's degree


Priyanka
Profile ID : CM00029
Bachelor Of Engineering


Nilesh Rajaram
Profile ID : CM00451
OTHER


Deepak
Profile ID : 00091
SSC


Supriya
Profile ID : 00115
Master's degree


Priyanka
Profile ID : CM00024
MBA


Ashwini
Profile ID : 00076
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Aananda
Profile ID : 00140
Master's degree


Kiran
Profile ID : 00305
SSC


yograj
Profile ID : CM00463
Bachelor's degree


Varsha
Profile ID : 00166
Master's degree


Hemant
Profile ID : CM00388
HSC


Hemant
Profile ID : 00271
Bachelor Of Engineering


Kiran
Profile ID : 00304
HSC


Sagar
Profile ID : CM00031
BACHELOR OF SCIENCE [B.SC]


Mohini
Profile ID : 00050
SSC


mohan
Profile ID : 00128
OTHER


Avinash
Profile ID : 00358
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Seema
Profile ID : 00324
Diploma in Information Technology


Akshay Anil
Profile ID : CM00760
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION [BBA] (MARKETING)


Hetal
Profile ID : 00124
MCA


Tejaswani
Profile ID : 00298
Bachelor's degree


Ashwini
Profile ID : 00306
SSC


Alisha
Profile ID : 00190
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


pratiksha
Profile ID : 00123
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Minal
Profile ID : 00225
Bachelor Of Engineering


Sonali
Profile ID : 00098
Master's degree


Kailas
Profile ID : 00057
Bachelor Of Engineering


SHARAD
Profile ID : 00312
HSCProfile ID : CM00383
Master's degree


Sahyadri
Profile ID : 00221
HSC


Ashwini
Profile ID : CM00038
Bachelor's degree


Rohit
Profile ID : 00311
SSC


Amit
Profile ID : 00086
Master's degree


Jagdish
Profile ID : 00343
Master's degree


Kajal
Profile ID : 00116
HSC


Vijaykumar
Profile ID : 00060
Master's degree


MANOJ
Profile ID : 00139
Diploma in Civil EngineeringProfile ID : 00342
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Pallavi
Profile ID : 00318
Bachelor Of Engineering


Suresh
Profile ID : 00172
Bachelor of Education (BEd)


Jayashree
Profile ID : 00067
Master's degree


Jayesh Gulab
Profile ID : CM00481
Diploma in Chemical Engineering


Vishal
Profile ID : CM00427
Mechanical Engineering


prajakta
Profile ID : 00118
Bachelor's degree


Sandip
Profile ID : CM00565
HSC


Gayatri
Profile ID : 00300
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Pankaj Ramkrishna
Profile ID : CM00535
Mechanical Engineering


Sachin
Profile ID : CM00001
MCA


SACHIN
Profile ID : 00148
BSC


Jagdish
Profile ID : 00126
Bachelor Of Engineering


Dhiraj
Profile ID : 00229
Bachelor Of Engineering


Priyanka
Profile ID : 00332
Bachelor Of Engineering


Abhijeet Shivaji
Profile ID : CM00505
HSC


Roshani
Profile ID : 00317
Master's degree


NANDU
Profile ID : 00270
Bachelor Of Engineering


Priyanka
Profile ID : 00147
B. Pharmacy


Rajendra
Profile ID : CM00042
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Mahendra
Profile ID : 00047
Bachelor's degree


Mamta
Profile ID : 00193
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Manali
Profile ID : CM00032
MBA


Madhuri
Profile ID : 00058
Master's degree


Sangita
Profile ID : 00109
HSC


Dinesh
Profile ID : 00191
BACHELOR OF AYURVEDIC MEDICINE AND SURGERY [BAMS]


Sunil
Profile ID : CM00527
OTHER


Shraddha
Profile ID : 00321
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Keshav
Profile ID : CM00401
B. Pharmacy


Jayshree
Profile ID : 00234
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Dipali
Profile ID : CM00400
HSC


Sapana
Profile ID : 00177
Master's degree


Yugandhara
Profile ID : 00209
Bachelor's degree


Sunita
Profile ID : 00105
Master's degree


Vijay
Profile ID : 00313
Bachelor's degree


Poonam
Profile ID : 00095
Bachelor's degree


namrata
Profile ID : 00266
Master's degree


Madhuri
Profile ID : 00219
Bachelor Of Engineering


Aarti
Profile ID : 00251
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Archana
Profile ID : 00161
HSC


Poonam
Profile ID : 00114
Bachelor's degree


Amol
Profile ID : 00334
Bachelor's degree


Eshita
Profile ID : 00049
Bachelor's degree


Vaishali
Profile ID : CM00034
Master's degree


SHOBHA
Profile ID : 00051
Bachelor of Education (BEd)


Harshal
Profile ID : CM00030
Bachelor Of Engineering


Ajay
Profile ID : 00344
SSC


Swapnil
Profile ID : 00333
Master's degree


SANGITA
Profile ID : 00045
HSC


Aarti
Profile ID : CM00596
SSC


jainish
Profile ID : CM00371
Mechanical Engineering


Divya
Profile ID : 00316
Diploma


Hemant
Profile ID : CM00751
HSC


Vaibhav
Profile ID : 00144
Bachelor Of Engineering


Roshan
Profile ID : 00200
B. Pharmacy


Usha
Profile ID : 00277
BACHELOR OF SCIENCE [B.SC]


Swapnil
Profile ID : 00197
Bachelor Of Engineering


Bhavesh
Profile ID : CM00399
MBA


Yogita
Profile ID : 00149
Bachelor's degree


Ganesh
Profile ID : 00102
Bachelor Of Engineering


GITANJALI
Profile ID : 00276
Bachelor of Education (BEd)


y
Profile ID : 00361
Diploma in Electrical Engineering


Shubhangi Tukaram
Profile ID : CM00610
Bachelor's degree


Urmila
Profile ID : 00287
Bachelor Of Engineering


priyanka
Profile ID : 00120
HSC


Neha
Profile ID : 00070
Bachelor's degree


Avinash
Profile ID : CM00018
HSC


DHANLAXMI
Profile ID : 00307
HSC


Sagar
Profile ID : CM00482
Bachelor's degree


Nitin
Profile ID : 00218
Bachelor's degree


Laxmi
Profile ID : 00310
HSC


Yadav
Profile ID : CM00026
SSC


Priyanka
Profile ID : 00345
Bachelor Of Engineering


Raksha
Profile ID : 00068
Diploma in Computer Engineering


Bhushan
Profile ID : CM00762
Mechanical Engineering


Piyusha
Profile ID : CM00015
Master's degree


Rakesh
Profile ID : 00078
Diploma in Computer Engineering


Anil
Profile ID : 00206
HSC


Sagar
Profile ID : 00111
BCA (Bachelor In Computer Application )


Ritika
Profile ID : 00238
HSC


Bhushan
Profile ID : 00329
Master's degree


Sagar
Profile ID : 00309
Bachelor Of Engineering


Nayantara
Profile ID : 00173
Bachelor Of Engineering


Roshan
Profile ID : 00341
HSC


Bharat
Profile ID : 00176
Bachelor's degree


Sushmita Rajendra
Profile ID : CM00758
BACHELOR OF HOMEOPATHIC MEDICINE & SURGERY [BHMS]


Lalita
Profile ID : 00250
OTHER


Mayuri
Profile ID : CM00394
DEd Education


Priti
Profile ID : 00257
Bachelor Of Engineering


Poonam
Profile ID : 00264
Bachelor Of Engineering


Avinash
Profile ID : 00354
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Madhuri
Profile ID : 00224
Bachelor Of Engineering


Sapana
Profile ID : 00301
Bachelor's degree


Dhanashri
Profile ID : 00142
Master's degree


Poonam
Profile ID : 00196
Bachelor's degree


Rahul
Profile ID : 00241
OTHER


Geeta
Profile ID : 00194
Master's degree


Mukesh
Profile ID : 00175
Master's degree


SAVITA
Profile ID : 00134
DEd Education


Nisha
Profile ID : 00228
Bachelor Of Engineering


Sagar
Profile ID : 00261
SSC


Swapnil
Profile ID : CM00002
Mechanical


Madhuri
Profile ID : 00349
OTHER


Dr.Ravina
Profile ID : 00337
BACHELOR OF HOMEOPATHIC MEDICINE & SURGERY [BHMS]


Neha
Profile ID : CM00442
Bachelor Of Engineering


Namrata
Profile ID : CM00041
Bachelor Of Engineering


rahul
Profile ID : CM00391
OTHER


Madhubala
Profile ID : CM00445
Bachelor's degree


Supriya
Profile ID : 00099
Bachelor Of Engineering


Mayuri
Profile ID : 00162
Master's degree


Madhuri
Profile ID : 00093
BACHELOR OF HOMEOPATHIC MEDICINE & SURGERY [BHMS]


Akshay Santosh
Profile ID : CM00755
Bachelor of Education (BEd)


Laxmi
Profile ID : 00130
HSC


Preeti
Profile ID : 00185
Master's degree


Sarika
Profile ID : 00302
Bachelor's degree


Suresh
Profile ID : 00132
Bachelor of Education (BEd)


ravi
Profile ID : 00222
Bachelor's degree


Sagar
Profile ID : CM00526
Bachelor's degree


Chandrabhan
Profile ID : 00131
Master's degree


Vaishali
Profile ID : 00155
BACHELOR OF SCIENCE [B.SC]


Dhanraj
Profile ID : 00150
DEd Education


Bhagyashri
Profile ID : 00053
DEd Education


Priti
Profile ID : 00165
Bachelor Of Engineering


Pratik
Profile ID : 00268
Bachelor's degree


Kajal
Profile ID : 00168
Bachelor Of Engineering


Sharad
Profile ID : 00348
HSC


Jayashree
Profile ID : 00236
Master's degree


Sagar
Profile ID : CM00423
SSC


POOJA
Profile ID : 00291
HSC

SUCCESS STORY

About Charmakarmangalashtak

आमच्या सर्वे सभासदांना अपेक्षेप्रमाणे स्थळे शोधताना आणि अतिशय सहज आपल्या योग्य जोडीदाराचा शोध व्हावा, याच हेतूने आम्ही फक्त रोहिदास चांभार भाषिक समुदायासाठी सेवा पुरवितो, आणि या मुळे सभासदांना अपेक्षे प्रमाणे स्थळे शोधताना त्याची मदत होतो.

SIGN IN YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Charamkar Mangalashtak.com on :

×
CREATE ACCOUNT ALREADY HAVE AN ACCOUNT?

Check our terms and conditions before sign up. If you familiar with our terms, go ahead click CREATE MY ACCOUNT button.

×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up