जय रोहिदास , आम्ही आहोत चर्मकार मंगलाष्टक,कॉम .!! चांभार समाजातील एक अग्रगण्य विवाह संस्था.     

Latest Members


Amol
Profile ID : 00334
Bachelor's degree


POOJA
Profile ID : 00291
HSC


Nitin
Profile ID : 00218
Bachelor's degree


Poonam
Profile ID : 00196
Bachelor's degree


Mahendra
Profile ID : 00047
Bachelor's degree


Neha
Profile ID : CM00442
Bachelor Of Engineering


Yogita
Profile ID : 00149
Bachelor's degree


Mukesh
Profile ID : 00175
Master's degree


Nikhil
Profile ID : 00297
Bachelor's degree


Abhijeet Shivaji
Profile ID : CM00505
HSC


Swapnil
Profile ID : CM00002
Mechanical


Rajendra
Profile ID : CM00042
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Kiran
Profile ID : 00304
HSC


Usha
Profile ID : 00277
BACHELOR OF SCIENCE [B.SC]


Swapnil
Profile ID : 00333
Master's degree


SAVITA
Profile ID : 00134
DEd Education


Mayuri
Profile ID : 00162
Master's degree


Alisha
Profile ID : 00190
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Ganesh
Profile ID : 00102
Bachelor Of Engineering


DHANLAXMI
Profile ID : 00307
HSC


Priyanka
Profile ID : 00345
Bachelor Of Engineering


Sagar
Profile ID : CM00423
SSC


yograj
Profile ID : CM00463
Bachelor's degree


Rakesh
Profile ID : 00078
Diploma in Computer Engineering


Mayuri
Profile ID : CM00394
DEd Education


Namrata
Profile ID : CM00041
Bachelor Of Engineering


Vaibhav
Profile ID : 00144
Bachelor Of Engineering


Geeta
Profile ID : 00194
Master's degree


Yogita
Profile ID : CM00452
Master's degree


Kiran
Profile ID : 00305
SSC


NANDU
Profile ID : 00270
Bachelor Of Engineering


Punam
Profile ID : 00252
Master's degree


Avinash
Profile ID : 00358
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Pooja
Profile ID : 00299
HSC


Archana
Profile ID : 00161
HSC


Madhuri
Profile ID : CM00170
BACHELOR OF HOMEOPATHIC MEDICINE & SURGERY [BHMS]


Deepak
Profile ID : 00091
SSC


Sandip
Profile ID : CM00565
HSC


Sapana
Profile ID : 00177
Master's degree


Sagar
Profile ID : 00111
BCA (Bachelor In Computer Application )


Rohit
Profile ID : 00311
SSC


Ashwini
Profile ID : CM00038
Bachelor's degree


Nilesh Rajaram
Profile ID : CM00451
OTHER


Gayatri
Profile ID : 00300
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Jayshree
Profile ID : 00234
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Priyanka
Profile ID : CM00024
MBA


y
Profile ID : 00361
Diploma in Electrical Engineering


Tejaswani
Profile ID : 00298
Bachelor's degree


Dhanashri
Profile ID : 00142
Master's degree


Varsha
Profile ID : CM00013
Master's degree


Laxmi
Profile ID : 00130
HSC


Kajal
Profile ID : 00168
Bachelor Of Engineering


Hetal
Profile ID : 00124
MCA


Suresh
Profile ID : 00172
Bachelor of Education (BEd)


Vishal
Profile ID : CM00427
Mechanical Engineering


Sharad
Profile ID : 00348
HSC


Madhuri
Profile ID : 00093
BACHELOR OF HOMEOPATHIC MEDICINE & SURGERY [BHMS]


mohan
Profile ID : 00128
OTHER


Kajal
Profile ID : 00116
HSC


Hemant
Profile ID : CM00388
HSC


Piyusha
Profile ID : CM00015
Master's degree


Sagar
Profile ID : CM00031
BACHELOR OF SCIENCE [B.SC]


pratiksha
Profile ID : 00123
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Madhuri
Profile ID : 00219
Bachelor Of Engineering


Sayali
Profile ID : 00346
BSC


Supriya
Profile ID : 00115
Master's degree


Pankaj Ramkrishna
Profile ID : CM00535
Mechanical Engineering


Sunita
Profile ID : 00105
Master's degree


Sagar
Profile ID : 00309
Bachelor Of Engineering


Dipali
Profile ID : CM00400
HSC


Jayashree
Profile ID : 00067
Master's degree


SACHIN
Profile ID : 00148
BSC


Sarika
Profile ID : 00302
Bachelor's degree


Madhuri
Profile ID : 00058
Master's degree


Aananda
Profile ID : 00140
Master's degree


Kailas
Profile ID : 00057
Bachelor Of Engineering


Priti
Profile ID : 00257
Bachelor Of Engineering


Jagdish
Profile ID : 00126
Bachelor Of Engineering


Poonam
Profile ID : 00264
Bachelor Of Engineering


Sangita
Profile ID : 00109
HSC


Seema
Profile ID : 00324
Diploma in Information Technology


Laxmi
Profile ID : 00310
HSCProfile ID : CM00383
Master's degree


Chandrabhan
Profile ID : 00131
Master's degree


Madhuri
Profile ID : 00349
OTHER


Vijay
Profile ID : 00313
Bachelor's degree


SHOBHA
Profile ID : 00051
Bachelor of Education (BEd)


Yugandhara
Profile ID : 00209
Bachelor's degree


Hemant
Profile ID : 00271
Bachelor Of Engineering


Suresh
Profile ID : 00132
Bachelor of Education (BEd)


Poonam
Profile ID : 00095
Bachelor's degree


Anil
Profile ID : 00206
HSC


Yamini
Profile ID : 00235
Bachelor Of Engineering


Rahul
Profile ID : 00241
OTHER


Eshita
Profile ID : 00049
Bachelor's degree


Aarti
Profile ID : 00251
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Swapnil
Profile ID : 00197
Bachelor Of Engineering


Sachin
Profile ID : CM00001
MCA


Sagar
Profile ID : 00261
SSC


Aarti
Profile ID : CM00596
SSC


Preeti
Profile ID : 00185
Master's degree


Bhagyashri
Profile ID : 00053
DEd Education


Rupesh
Profile ID : 00117
Bachelor of Education (BEd)


Dhiraj
Profile ID : 00229
Bachelor Of Engineering


Ritika
Profile ID : 00238
HSC


Mohini
Profile ID : 00050
SSC


pooja
Profile ID : 00090
Bachelor Of Engineering


Amit
Profile ID : 00086
Master's degree


Sapana
Profile ID : 00301
Bachelor's degree


ravi
Profile ID : 00222
Bachelor's degree


namrata
Profile ID : 00266
Master's degree


Dakshata
Profile ID : 00278
BACHELOR OF HOMEOPATHIC MEDICINE & SURGERY [BHMS]


Priya
Profile ID : 00330
Master's degree


Harshal
Profile ID : CM00030
Bachelor Of Engineering


Roshan
Profile ID : 00200
B. PharmacyProfile ID : 00342
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Deepak
Profile ID : CM00011
Diploma in Civil Engineering


Vaishali
Profile ID : CM00034
Master's degree


Govind
Profile ID : 00203
Master's degree


Jayesh Gulab
Profile ID : CM00481
Diploma in Chemical Engineering


Shubhangi Tukaram
Profile ID : CM00610
Bachelor's degree


Vijaykumar
Profile ID : 00060
Master's degree


Ashwini
Profile ID : 00076
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


jainish
Profile ID : CM00371
Mechanical Engineering


Supriya
Profile ID : 00099
Bachelor Of Engineering


Ashwini
Profile ID : 00306
SSC


Sahyadri
Profile ID : 00221
HSC


Sunil
Profile ID : CM00527
OTHER


Varsha
Profile ID : 00166
Master's degree


Manali
Profile ID : CM00032
MBA


Yadav
Profile ID : CM00026
SSC


Dr.Ravina
Profile ID : 00337
BACHELOR OF HOMEOPATHIC MEDICINE & SURGERY [BHMS]


Sagar
Profile ID : CM00526
Bachelor's degree


Roshan
Profile ID : 00341
HSC


Nayantara
Profile ID : 00173
Bachelor Of Engineering


Raksha
Profile ID : 00068
Diploma in Computer Engineering


Priyanka
Profile ID : 00332
Bachelor Of Engineering


Priti
Profile ID : 00165
Bachelor Of Engineering


Ajay
Profile ID : 00344
SSC


Bhushan
Profile ID : 00329
Master's degree


Poonam
Profile ID : 00114
Bachelor's degree


priyanka
Profile ID : 00120
HSC


Vaishali
Profile ID : 00155
BACHELOR OF SCIENCE [B.SC]


Pratik
Profile ID : 00268
Bachelor's degree


Lalita
Profile ID : 00250
OTHER


Neha
Profile ID : 00070
Bachelor's degree


Madhubala
Profile ID : CM00445
Bachelor's degree


rahul
Profile ID : CM00391
OTHER


Jayashree
Profile ID : 00236
Master's degree


Sagar
Profile ID : CM00482
Bachelor's degree


Shraddha
Profile ID : 00321
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


SANGITA
Profile ID : 00045
HSC


SHARAD
Profile ID : 00312
HSC


Sonali
Profile ID : 00098
Master's degree


Dinesh
Profile ID : 00191
BACHELOR OF AYURVEDIC MEDICINE AND SURGERY [BAMS]


Avinash
Profile ID : CM00018
HSC


Divya
Profile ID : 00316
Diploma


Bharat
Profile ID : 00176
Bachelor's degree


Manish
Profile ID : 00094
Bachelor's degree


Swati
Profile ID : 00213
Master's degree


Nisha
Profile ID : 00228
Bachelor Of Engineering


Roshani
Profile ID : 00317
Master's degree


Pallavi
Profile ID : 00318
Bachelor Of Engineering


prajakta
Profile ID : 00118
Bachelor's degree


GITANJALI
Profile ID : 00276
Bachelor of Education (BEd)


Avinash
Profile ID : 00354
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


MANOJ
Profile ID : 00139
Diploma in Civil Engineering


Mamta
Profile ID : 00193
BACHELOR OF COMMERCE [B.COM]


Jagdish
Profile ID : 00343
Master's degree


Minal
Profile ID : 00225
Bachelor Of Engineering


Madhuri
Profile ID : 00224
Bachelor Of Engineering


Bhavesh
Profile ID : CM00399
MBA


Priyanka
Profile ID : 00147
B. Pharmacy


Dhanraj
Profile ID : 00150
DEd Education


Priyanka
Profile ID : CM00029
Bachelor Of Engineering


Urmila
Profile ID : 00287
Bachelor Of Engineering


Keshav
Profile ID : CM00401
B. Pharmacy

SUCCESS STORY

About Charmakarmangalashtak

आमच्या सर्वे सभासदांना अपेक्षेप्रमाणे स्थळे शोधताना आणि अतिशय सहज आपल्या योग्य जोडीदाराचा शोध व्हावा, याच हेतूने आम्ही फक्त रोहिदास चांभार भाषिक समुदायासाठी सेवा पुरवितो, आणि या मुळे सभासदांना अपेक्षे प्रमाणे स्थळे शोधताना त्याची मदत होतो.

SIGN IN YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Charamkar Mangalashtak.com on :

×
CREATE ACCOUNT ALREADY HAVE AN ACCOUNT?

Check our terms and conditions before sign up. If you familiar with our terms, go ahead click CREATE MY ACCOUNT button.

×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up